טפסים שימושיים

לנוחיותך ריכזנו טפסים שימושיים של רשויות המס להם תידרש במהלך התנהלות העסק.

טפסי מס הכנסה

טפסי מע"מ
 
מספר הטופס שם הטופס
821 פתיחת תיק
822 עדכון פרטי עסק
18 סגירת תיק

טפסי ביטוח לאומי
 
6101 פתיחת תיק עצמאי
672 בקשה לתיקון מקדמות
6134 בקשה לביטול קנסות
355 תביעה לתשלום דמי לידה
211 תביעה לתשלום דמי פגיעה
283 בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה - עצמאי
614 הצהרה עסקית לעובדת במשק בית


מסמכים שימושיים לסוף שנת 2012 

 חוברת הערכות לשנת המס 2012  
 גליון ספירת מלאי לשנת 2012  
 גליון ספירת קופה לשנת 2012  
 גליון מצבת רכב לשנת 2012